Udskiftning af olietank

Er din olietank for gammel, betyder det, at du ikke er forsikringsdækket, og et oliespild eller lækage i olietanken kan derfor få alvorlige og meget dyre konsekvenser.

Hvis din olietank ikke lever op til Tankbekendtgørelsen, dækker den lovpligtige olietanksforsikring ikke, og så er det dig, der betaler omkostningerne ved et eventuelt olieudslip

Du kan finde fabrikationsåret på din olietank på en metalplade, der er monteret på tanken.

Du kan også finde oplysningerne på tankattesten. Hvis du ikke selv har tankattesten, kan du kontakte kommunens tekniske forvaltning, som muligvis har den liggende.

Er du i tvivl om alderen på din tank, bør du bestille tid til et serviceeftersyn – husk det er dit ansvar, at din tank lever op til de gældende regler.

Læs mere om Tankbekendtgørelsen på dette link:

https://mst.dk/affald-jord/jordforurening/miljoeregler-for-olietanke/villaolietanke/

Du har mulighed for at kontakte os på telefon 75 93 05 27, sende en mail til info@losona.dk eller udfylde vores kontaktformular.

Visualisering af en gammel og en ny olietank