Udskiftning af oliekedel / brænder

Regler for udskiftning af oliefyr

Ingen begrænsning i områder uden kollektiv forsyning

For hustande i Danmark, der ligger i områder uden mulighed for at få naturgas eller fjernvarme, er reglerne som hidtil. Her er det fortsat lovligt at installere oliefyr i eksisterende huse, mens der ikke må benyttes olie i nybyggeri uden særskilt tilladelse.

Moderne oliefyr sparer penge

Olieopvarmning med fyr af nyere dato er en omkostningseffektiv opvarmningsform, da moderne kondenserende oliefyr er så effektive, at de udnytter næsten 100 procent af energien – hvorimod gamle oliefyr oftest kun udnytter 70-80 procent. Dermed sparer man flere tusinde kroner på energiregningen ved at udskifte fyret, hvilket gør, at investeringen i det nye oliefyr er tjent hjem på få år.

Her er Energistyrelsens anbefalinger til hvad du selv kan gøre, for at forbedre driften af dit oliefyr

  • Hold rent omkring oliekedel og brænder, så snavs og støv ikke suges ind i brænderens luftindtag.
  • Sørg for frisklufttilførsel til fyret – med mindre fyret er nyt og har balanceret aftræk
  • Fyld vand på anlægget, når det er nødvendigt.
  • ​Reguler fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen.

​Det kan vores oliefyrstekniker hjælpe med

  • Udføre energimålinger, som viser, om driften er energimæssigt i orden
  • Rense og kontrollerer indstillingerne, hvis oliebrænderen er tilsmudset eller trænger til at blive indreguleret
  • Tjekke, om kedlen er tilsodet og derfor bruger for meget energi – og fortage en kedelrens, hvis det er nødvendig

Du har mulighed for at kontakte os på telefon 75 93 05 27, sende en mail til info@losona.dk eller udfylde vores kontaktformular.

Olidekedel